Chào mừng bạn đến website trường THPT Phước Kiển
Thứ hai, 27/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 236

Kết quả điểm thi nghề THPT năm 2020

Tổng số thí sinh trường THPT Phước Kiển: 386 

Số thí sinh dự thi: 385

Số thí sinh vắng: 01

Số thí sinh hỏng: 15 thí sinh (5 điện, 10 tin học)

Số thí sinh đạt: 

+ Xếp loại giỏi: 7

+Xếp loại khá: 194

+ Xếp loại trung bình: 169

 

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88